Python Suomi ry

Yleistä

Python Suomi ry parantaa Python-ohjelmointiteknologioiden tuntemusta Suomessa sekä edistää alan ihmisten keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Haluamme lisätä Python-osaamista Suomessa, tarjota Python-ihmisille aktiviteetteja, mahdollistaa organisaatiorajat ylittävän tiedonvaihdon ja parantaa Pythonia käyttävien hankkeiden kilpailukykyä. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.

Python on Python Software Foundation-säätiön hallinnoima avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli. Pythonin suosio on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja se on tällä hetkellä yksi TOP-10 ohjelmointikielistä. Suosio perustuu pitkälti helppoon opittavuuteen ja lähestyttävyyteen, mutta silti ammattimaisesti johdettuun kehitykseen ja yrityskäyttöön soveltuviin työkaluihin.

Pythonilla on vahva asema web-kehityksessä, ylläpidossa ja testauksessa. Useat suomalaiset korkeakoulut käyttävät Pythonia ensimmäisten ohjelmointikurssien ohjelmointikielenä. Tunnettuja Pythonia käyttäviä yrityksiä on mm. Google, Nokia, Yahoo ja Disney.

Python ja Python-logot ovat Python Software Foundationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.